بلوچستان و اهل سنت

نباید هیچ گروهی به اهل سنت وبلوچ ها توهین کند اگر این کار ناپسند را انجام داد عاقبت اش راهم می بیند

بلوچستان و اهل سنت

نباید هیچ گروهی به اهل سنت وبلوچ ها توهین کند اگر این کار ناپسند را انجام داد عاقبت اش راهم می بیند

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

مدیر سایت

ابوبکر دشتی مدیر سایت

 

 

 

 

باعرض سلام اینجانب ابوبکر دشتی ازشما بازدید کنند گان تشکر    و التماس دعا رادارم